2015. Serie anuală de evenimente lansată şi în România

ROMÂNIA

AGERPRES

AGENTIA DE PRESA NATIONALA

Agenția de presă nationala de presa este cel mai important furnizor de stiri si fotografii de presă din România, succesor al primei agenții de știri românești înființat în 1889. AGERPRES furnizeaza stiri pentru toate tipurile de mass-media din România și pentru cele mai importante agenții de știri din întreaga lume. În afară de știri, oferă servicii de monitorizare pentru instituții publice și companii din România. Prin cele peste 600 de articole și mai mult de 1000 de fotografii de presă din evenimentele interne și externe care le expediaza zi cu zi, AGERPRES este un intermediar prompt și corect între eveniment și mass-media, precum și un model de profesionalism jurnalistic. AGERPRES oferă, de asemenea, accesul publicului la cea mai importanta arhiva foto din România, precum și unul dintre cele mai bogate arhive de documente presă. 

MARTIE 2015    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 • Marti, 17 martie, 2015   EVENIMENT european
Comisia Europeană. Reprezentanţa in România anunţă rezultatele celei de-a cincea ediţii a programului „Europa jurnaliştilor din amfiteatre”, care se adresează studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor înscrişi la facultăţile cu profil jurnalistic și de comunicare din România. În urma evaluării celor 20 de proiecte care au participat în program şi au fost evaluate, s-au acordat câte trei premii la fiecare dntre cele trei secţiuni stabilite:
secţiunea materiale online, secţiunea materiale video, secţiunea materiale audio. mai multe citiţi în pagina dedicată evenimentului

IANUARIE 2015    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 • Luni, 12 ianuarie Anul european pentru dezvoltare 2015

UE a dedicat anul 2015 cooperării pentru dezvoltare și ajutor, pentru a sublinia importanța dezvoltării internaționale și rolul cheie pe care îl joacă în acest sens UE și statele sale membre. Parlamentul va fi implicat în evenimentele ce includ Zilele dezvoltării europene - audieri tematice organizate în comisia pentru dezvoltare a PE și World EXPO în Milano....mai multe aici

IUNIE 2014    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 • Luni, 30 iunie   Centrul de Consultanţă Ecologică Galaţi
http://jurnalistgalatean.blogspot.ro/
http://jurnalisttulcean.blogspot.ro/http://jurnalistbrailean.blogspot.ro/
CCEG este organizaţia neguvernamentală de mediu, apolitică şi non-profit, înfiinţată în 1996 datorită implicării unui grup restrâns de persoane şi sprijinului oferit de organizaţii similare din Luxemburg şi Austria.
  "Misiunea noastră este de a integra o perspectivă ecologică în dezvoltarea societăţii româneşti prin  campanii de informare, acţiuni, proiecte,activităţi educative şi cooperare naţională, regională şi internaţionalăcitiţi mai multe aici.

MAI 2014    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 • Miercuri, 21 mai Directorul Parcului Industrial Galaţi (PIG), ing. Costică Voicu - societate în subordinea Consiliului Local Galaţi - a demarat proiectul creării unei noi structuri economice, care include ca bază a dezvoltării economice regionale societatea pe care o conduce.
 „Practic, am semnat actul de naştere al celor cinci clustere cu care vom porni la drum în perioada următoare, în cadrul noi structuri economice având ca punct central Galațiul. Clusterele se vor axa pe dezvoltarea domeniilor propuse de iniţiatori: naval, sănătate, energie regenerabilă şi mediu, materiale inovative şi produse it&c dar şi turism-cultură", a declarat Costică Voicu, directorul Parcului Industrial Galați.
Societatea INDUSTRIAL PARC S.R.L. din Galați are in administrare un parc industrial în suprafață totală de 21,8 ha, amplasat pe malul Dunării, în partea de sud-est a municipiului Galați. Scopul Parcului Industrial îl constituie susținerea economiei locale și regionale, dezvoltarea pe orizontală a acesteia și crearea de locuri de muncă pentru forța de muncă înalt calificată oferită de absolvenții universităților din Galați, dar și pentru cea calificată.
Parcul Industrial reprezintă o zonă delimitată, în care se desfășoară activități economice, cercetare, producție industrială și servicii cu scopul dezvoltării și valorificării resurselor naturale și umane ale zonei. Rezident al parcului poate fi orice operator economic, persoană juridică românaă și/sau străină, ONG-uri, instituții de cercetare și alte unități care nu au personalitate juridică, care funcționează conform legii și desfășoară activități economice, de cercetare științifică, de valorificare a cercetării științifice și/sau de dezvoltare tehnologică, agro-industriale, logistice și inovative, industriale, în cadrul parcului industrial, în baza contractului de administrare și servicii conexe încheiat cu administratorul parcului.
Industrial Parc S.R.L. este membru în Asociația Parcurilor Industriale, Tehnologice, Științifice și a Incubatoarelor de Afaceri din România (A.P.I.T.S.I.A.R.), asociație ce are drept scop promovarea și dezvoltarea parcurilor industriale, tehnologice, științifice și incubatoarelor de afaceri din România, ca instrumente ale progresului economic și ca factor menit să stimuleze dezvoltarea mediului de afaceri în plan național, european și mondial.
Amplasarea acestuia în imediata vecinătate a granițelor cu Republica Moldova și Ucraina, este motivată de accesul la drumul național DN 2B, și de faptul că transportul feroviar din cadrul zonei este conectat atât la rețelele de cale ferată cu ecartament lat, folosit în CSI și unele țări asiatice, cât și la rețelele standard de cale ferată europene. Amplasamentul oferă, de asemenea, acces la importantele magistrale de transporturi fluviale ( canalul Rhin – Main -Dunăre) precum și acces la chei și la instalații portuare, poziționarea pe Dunărea maritimă fiind la 80 km de Marea Neagră.
 • Luni, 19 mai Turiştii atraşi în Galaţi în ultimii doi ani, rezultat a unui amplu proiect de promovare culturală  locală:  Circuitul turistic muzeal în judeţul Galaţi 

director CCDJ - Muzeul Satului

Consiliul Judeţului Galaţi, prin Departamentul de Deazvoltare Regională (DDR), a organizat pe 15 mai, evenimentul de închidere a proiectului "Circuit turistic muzeal în judeţul Galaţi", desfăşurat pe o perioadă de 18 luni.
director MIG "Paul Paltanea"

Managerul de proiect şi directorul DDR, Laura Delia Angheluţă a declarat că manifestarea a avut ca obiectiv informarea publică cu privire la activităţile realizate în cadrul proiectului, precum şi rezultatele obţinute în urma implementării acestuia.
director CMSN "Rasvan Angheluta"


Cu un buget final de aproape 600 de mii lei, proiectul a vizat dezvoltarea turismului în judeţul Galaţi prin promovarea la nivel naţional a potenţialului cultural şi antropic.


Rezultatele obţinute în cadrul derulării proiectului au vizat: 
director Muzeul de Arta Vizuala
- realizarea şi amplasarea de panouri de promovare turistică,
- organizarea de vizite cu turiştii la muzeele gălăţene, dar şi
- realizarea a patru circuite în 12 oraşe, în cadrul caravanei de promovare naţionala. 
Au mai fost realizate lucrări de artă plastică ecologică, expuse la sediul muzeelor. De asemenea, echipa de proiect a participat la Târgul Naţional de Turism, organizat la Bucureşti, unde a fost expus pentru public standul de prezentare cu materiale de promovare a instituţiilor muzeale gălăţene.
director DDR din cadrul CJGalati
 • "Etapa principală de valorificare a culturii gălăţene a reunit eforturile echipei de proiect care s-au axat pe promovarea muzeelor aflate sub autoritatea Consiliului Judetului Galati. Astfel, rezultatul a constat într-un circuit ce a propus un traseu turistic care include Muzeul de Arta Vizuala, Complexul Muzeal de Ştiintele Naturii “Răsvan Angheluţă”, Muzeul Satului “Petru Caraman” şi Muzeul de Istorie „Paul Păltânea”, cu următoarele secţii muzeale: Muzeul „Casa Colecţiilor” şi Muzeul „Casa Cuza Vodă” din municipiul Galaţi, Casa Rurală “Ion Avram Dunăreanu” din comuna Suhurlui, Casa Memorială “Costachi Negri” din comuna Costachi Negri şi Casa „Hortensia Papadat-Bengescu” din comuna Iveşti", a reamintit Laura Angheluţă, detalii din activităţile desfăşurate.
La final, se consideră că, în urma implementării proiectului, a crescut numărul de turişti vizitatori al ansamblurilor muzeale din judeţul Galaţi, gradul de atractivitate a potenţialului cultural şi istoric al judeţui, precum şi gradul de informare al populaţiei, la nivel naţional, despre potenţialul turistic al judeţului Galaţi.
Proiectul a fost finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 -  "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", Domeniul major de intervenţie 5.3. - "Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică"

FEBRUARIE 2014    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 • Sâmbătă, 8 februarie, 2014 Specialiştii de mediu: calitatea apelor râurilor se degradează într-un ritm accelerat în S-E EUROPEI (II)

Continuăm să publicăm avertismentul specialiştilor de mediu, către autorităţi şi comunităţile pe care le administrează, în bazinele hidrografice, cu privire la creşterea gradului de degradare a calităţii apelor ca urmare a intervenţiei şi modificărilor artificiale asupra cursurilor apelor interioare.(prima parte aici)
prof. Petruţa Moisi
coord. CCEGalaţi
Coordonatorul Centrului de Consultanţă Ecologică Galaţi (CCEG), prof. Petruţa Moisi (foto), expert recunoscut la nivel european în furnizarea informării de specialitate, revine în atenţie cu câteva precizări privind situaţia confuză în managementul apelor din România şi din Sud-Estul Europei, ce afectează negativ viaţa comunităţilor aferente bazinelor hidrografice.

„Extrase din Studiul privind managementul apei in Romania si in Sud-Estul Romaniei”, din cadrul proiectului coordonat de catre CCEG RAURI CURATE-MARE CURATA – Actiune comuna pentru mediu a ONG-urilor din Bazinul Marii Negre” , cod 2.2.1.72769.237 MIS - ETC 2371., deru;lat in cinci (5) tari: Rep. Moldova, Bulgaria, Turcia, Georgia si Romania (Jud. Galati).  

Astfel, pentru zona de sud-est a României, relevant pentru proiectul menţionat, este documentul intitulat ‚Sinteza calităţii apelor din România în anul 2012 (extras)’* publicat în 2013 de către Administraţia Naţională „Apele Romane” (ANAR)
"Suntem la începutul celui de al doilea an de derulare a proiectului, lansat în februarie 2013, şi coordonat de CCEG. De fiecare dată, în ieşirile publice, am subliniat  necesitatea unei corelări coerente dintre calitatea apelor de suprafaţă şi cea a Mării Negre, dar şi  a îmbunătăţirii cooperării dintre organizaţii neguvernamentale şi organismele guvernamentale ( NGO+ GO) din domeniu. La sfârşitul primului an, raportam realizări importante în materie de promovare a proiectului, de comunicare, de realizare a unei bune părţi din activităţile şi produsele planificate. A doua etapă, însă, se dovedeşte  o adevarată provocare, foarte importantă, pentru a ajunge la miile de membrii ai grupurilor vizate şi pentru  a realiza o mai bună protecţie a ecosistemelor fluviale şi maritime",a ţinut să mai precizeze prof. Petruţa Moisi (CCEG)
Interpretand corect şi onest datele la nivelul lui 2012, furnizate publicului online, s-a constatat, în cazul Bazinului hidrografic Prut-Bârlad:
   1. Pentru ‚Bazinul Hidrografic Prut’*, a fost făcute evaluari şi monitorizaţi următorii parametri:
    a) starea ecologica la 8 corpuri de apă naturale – râuri (însumând 498,05 kilometri) din care care la
·        44,40 % din totalul de 498,05 km, au starea ecologică bună
·        55,60 %  o starea ecologică moderată’  ( * vezi cap.3.2.1.14. 1.)
                  b) potenţialul ecologic al corpurilor de apă de suprafaţă puternic modificate – râuri,  6 (şase) corpuri de apă puternic modificate – râuri, pe o lungime de (628,12 km)’,  care s-au  încadrat în potenţial ecologic moderat’. (* vezi cap. 3.2.1.14.2) 
    2. Pentru sub - Bazinul hidrografic Bârlad,
    a) starea ecologică monitorizată şi evaluată la 6 corpuri de apă naturale  râuri, pe o lungime de 374,8 km, din  care
·        45,75 %  se afla intr-o ‚stare ecologică bună’
·        54,25 %  într-o starea ecologică ‚moderată. ( vezi * cap.3.2.1.13.2.1)
              b) potenţialului ecologic al corpurilor de apă de suprafaţă puternic modificate – râuri
     ·        2 corpuri de apă puternic modificate – râuri’, pe o lungime de 214,6 km, incadrandu-se drept ‚moderat’(* vezi cap.3.2.1.13.2.2)
De această dată, concluzia care se poate trage este următoarea: "La mai puţin de 50% şi/sau puţin peste 50% din corpurile de apă evaluate şi monitorizate, calitatea apelor şi potenţialul ecologic al acestora sunt apreciate ca fiind ‚bună şi/sau moderată’.
Observaţie: pentru a identifica acele corpuri de apă (râuri, lacuri naturale), ar trebui accesată pagina web www.apeprut.ro, sau www.rowater.ro (ANAR), în scopul obţinerii unor informaţii suplimentare şi reconsiderarea gradului de sănătate al populaţiei raportat la calitatea factorului de mediu-apă în zonă.

 • Luni, 3 februarie, 2014, SEMNAL de ALARMĂ! Specialiştii de mediu: calitatea apelor râurilor se degradează într-un ritm accelerat în S-E EUROPEI (I)

„Extrase din Studiul privind managementul apei in Romania si in Sud-Estul Romaniei”, din cadrul proiectului coordonat de catre CCEG RAURI CURATE-MARE CURATA – Actiune comuna pentru mediu a ONG-urilor din Bazinul Marii Negre” , cod 2.2.1.72769.237 MIS - ETC 2371., deru;lat in cinci (5) tari: Rep. Moldova, Bulgaria, Turcia, Georgia si Romania (Jud. Galati).  

Din start, facem sublinierea că apele râurilor Prut şi Siret se varsă în Dunăre, după cum bine ştim. Plecând din acest punct, este mai mult decât necesar să continuăm relatarea privind calitatea factorului de mediu - APA, din acest bazin hidrografic.
"Noroc de Delta Dunării care filtrează şi îmbunătaţeşte calitatea apelor care se varsă în Marea Neagră, zona de nord-vest a acestui ecosistem interesându-ne în proiectul derulat, „Rauri Curate-Mare Curata”, a mai adăugat prof Petruţa Moisi (CCEG)
Astfel, din documentul elaborat de Administraţia Naţională "Apele Române"(ANAR) Sinteza calităţii apelor din România  (extras)(*1), Bucuresti 2013, rezultă următoarele:
1. În ‚Bazinul HidrograficDunăre s-au evaluat şi monitorizat din p.d.v al
·        stării ecologice, corpurile naturale de apă de suprafaţă – râuri  pe o lungime de 715 km, din care
o       215 km (30.1%) sunt consideraţi ca având o ‚stare ecologică bună’ şi
o       500 km (69.9%) o ‚stare ecologică moderată’.  (vezi *1 cap.3.2.1.15.1), precum şi al potenţialului ecologic al corpurilor de apă de suprafaţă – puternic modificate şi artificiale:
§        cca 242 km monitorizaţi şi evaluaţi s-au încadrat în potenţial ecologic moderat’. (vezi cap. 3.2.1.15.2)
O concluzie ar fi că, pentru populatia din zonă, calitatea apei este vitala pentru sănătate iar lucrările (haotice) de tip industrial duc la o degradare accentuată şi accelerată a apelor de suprafaţă. (vedeţi aici un tip de reacţie al autorităţilor)

DECEMBRIE 2013    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 • Luni, 9 decembrie 2013, - Galaţiul intră pe axa investitorilor chinezi în România
Preşedintele Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi Ion Mocanu a anunţat autorităţile locale că vor primi vizita unei delegaţii economice din oraşul WUHAN, capitala provinciei centrale a Chinei, cu care municipiul de la Dunăre este înfrăţit, respectiv, judeţul Galaţi cu provincia Hubei.
ing. Ion Mocanu
preşedinte CCIA Galaţi
"Oamenii de afaceri chinezi vin din partea Camerei de Comerţ a regiunii Wuhan şi îi aşteptăm să sosească la Galaţi joi, 12 decembrie. Este o întâlnire la cel mai mare nivel, în domeniul economic, în condiţiile în care chinezii vor să poarte discuţii şi cu reprezentanţii Consiliului Judeţului şi ai Prefecturii Galaţi " a declarat Mocanu (foto).
El a mai susţinut că se doreşte o relansare a relaţiilor economice bilaterale şi încheierea unui nou parteneriat între cele două Camere de Comerţ, din Galaţi şi Wuhan, în vederea atragerii unor investiţii comune reciproc avantajoase.

Vizita delegaţiei din Wuhan continuă seria întâlnirilor bilaterale pe axa relaţiilor cu China, dezvoltate pe parcursul anului 2013, în condiţiile în care în vară, la Galaţi a debarcat o importantă delegaţie de investitori chinezi, reprezentanţi economici şi de nivel academic, ai mai multor regiuni din China, interesaţi de agricultură, industrie alimentară, transporturi, turism şi schimburi culturale şi educaţionale. Totodată, în noiembrie, Galaţiul a fost reprezentat la cel mai înalt nivel în China, la „Summitul Internaţional al Oraşului Prietenos”, organizat în capitala provinciei Hubei, metropola Wuhan, cu care municipiul Galaţi este înfrăţit alături de alte 30 mari metropole ale lumii.
studenţii clasei de MASTER Teatrul Muzical în limba chineză
Nu în ultimul rând, tot pe aceeaşi direcţie se înscriu eforturile făcute de conducerea universităţii Dunărea de Jos pentru a înfiinţa, şi la Galaţi, un Centru Confucius, de studii culturale chineze. Până una alta, o parte din eforturile universitarilor gălăţeni s-au concretizat în apariţia în organigrama Universităţii, în cadrul Facultăţii de Teatru, a unei clase de studii masterale teatrale în limba chineză. Masteratul de Teatru Muzical, care este primul de acest fel din România, se desfăşoară prin colaborarea dintre gălăţeni şi Academia de Arte din Beijing.

MARTIE 2013    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 • Luni, 4 martie - Autoritatea Comună de Management a Programului Operaţional Comun Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013 a semnat primul contract pentru un proiect major de investiţii.
Proiectul IMPEFO (IMprovement of cross – border cooperation between Moldova and Romania on PEtroleum and FOod Products) vizează eficientizarea managementului frontierei prin măsuri de modernizare a punctelor de trecere a frontierei, prin dotarea cu laboratoare mobile de verificare a produselor petroliere şi alimentare şi prin cooperarea între Serviciul Vamal din Republica Moldova şi Autoritatea naţională a Vămilor din România.
Proiectul, în valoare de aproximativ 3,5 milioane de euro, se va derula pe o perioadă de 2 ani şi va conduce la o reducere a activităţii criminale cauzate de contrabanda cu produse petroliere şi alimentare la frontiera dintre România şi Republica Moldova
 • Miercuri, 6 martie a.c., Autoritatea Comună de Management a semnat cel de al doilea contract pentru alt proiect major de investiţii.
Proiectul SMURD, denumit generic „Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns a Serviciului Mobil de Urgenţă pentru Reanimare şi Descarcerare (SMURD) prin intermediul unui sistem comun integrat pentru monitorizarea eficientă şi combaterea consecinţelor dezastrelor, cu privire la populaţia din zona graniţelor comune” proiectul va fi derulat de Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Situaţiile de Urgenţă din România (în calitate de lider de proiect), în parteneriat cu Inspectoratul General de Aviaţie a Ministerului Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova. De asemenea, Ministerul Sănătăţii din România participă ca asociat.  

Proiectul va avea o durată de implementare de 2 ani şi va conduce la creşterea posibilităţilor de acţiune în zonele aflate la frontiera dintre România şi Republica Moldova, pe o distanţă de circa 1.330 km, acoperind judeţele Iaşi, Vaslui, Galaţi, Tulcea, Brăila şi întreg teritoriul Republicii Moldova.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
După cele şapte valuri de extindere, la 1 ianuarie 2007 încă două ţări din Europa de Est, Bulgaria şi România, aderă la UE, numărul statelor membre ridicându-se, acum, la 27. Odată cu realizarea acestui nou val de extindere s-a propus crearea unei constituţii proprii care să legifereze statutul viitor al noii construcţii europene. La 13 decembrie 2007, cele 27 de ţări membre UE semnează Tratatul de la Lisabona, care modifică Tratatele precedente şi lansează dezbaterile pentru stabilirea formei pe care actul fundamental - constituţia Uniunii Europene să o îmbrace. Noul tratat este conceput, astfel, pentru a aduce un plus de democraţie, eficienţă şi transparenţă în cadrul UE, şi astfel, capacitatea de a rezolva probleme globale precum modificarea climei, securitatea şi dezvoltarea durabilă. 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Niciun comentariu: