2015. Serie anuală de evenimente lansată şi în România

sâmbătă, 22 august 2015

O nouă construcţie europeană se cristalizează în jurul Dunării

Stimularea inovării şi a spiritului antreprenorial, conservarea patrimoniului natural şi cultural din regiunea Dunării, îmbunătăţirea conectivităţii şi sprijinirea tranziţiei înspre o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon vor constitui elementul central al noului „Program de cooperare transnaţională pentru regiunea Dunării”, recent adoptat.
                                                       
Potrivit Comisiei Europene, programul va sprijini proiecte de cooperare transnaţională în conformitate cu priorităţile Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării (EUSDR). Concentrarea geografică a programului corespunde zonei vizate de strategie, incluzând regiuni din nouă state membre (Austria, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Ungaria, Germania, România, Slovacia şi Slovenia), precum şi din trei ţări din afara UE (Bosnia-Herţegovina, Serbia şi Muntenegru). Moldova şi Ucraina vor fi, de asemenea, eligibile în cadrul acestui program, odată ce se va stabili finanţarea din Instrumentul european de vecinătate (IEV).

UE va investi peste 202 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) şi 19,8 milioane de euro din Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA) în proiecte transnaţionale din zona bazinului Dunării.

Primul apel de propuneri va fi lansat în toamna anului 2015. Evenimentul de lansare va avea loc pe 23 și 24 septembrie, la Budapesta.

Niciun comentariu: