2015. Serie anuală de evenimente lansată şi în România

vineri, 6 ianuarie 2012

„Strategia de comunicare a Euroregiunii Dunărea de Jos” - document major de promovare a cooperării transfrontaliere

Termenul limită până la care sunt aşteptate observaţiile membrilor Euroregiunii Dunărea de Jos, pe marginea definitivării "Strategiei de comunicare în Euroregiune.." este vineri 13 ianuarie ora 14.00. Persoana de contact indicată este Aurelia Domniţeanu, Director Executiv Adjunct în cadrul Direcţiei de Dezvoltare Regională a Consiliului Judeţului Galaţi iar interpelările se pot trimite la adresa de e-mail: directiadezvoltare@yahoo.com sau la fax 0236 470264

Cetățenii trebuie să știe că materialul supus atenției publice este foarte important în dezvoltarea viitoare a Euroregiunii Dunărea de Jos, așa cum reiese din analiza realizată la nivelul conducerii acestui for de cooperare transfrontalieră:

- necesitatea realizării unei strategii de comunicare locală la nivelul celor două regiuni membre ale Euroregiunii „Dunărea de Jos” (judeţul Galaţi, România şi raionul Cahul, R. Moldova) a fost impusă de comunicarea insuficientă, atât în plan intern cât și în cel extern  

- documentul se doreşte a fi un instrument adresat autorităţilor publice partenere, în vederea asigurării unei comunicări concertate care să scoată în evidenţă temele de interes euroregional

- în relația cu cetățenii, autorităţile publice din regiunile partenere vor deţine un instrument de comunicare care contribuie la introducerea în agenda publică a unor teme de interes local şi euroregional

- capacitatea de lucru a administraţiei publice locale din zona de frontieră va crește, implicit, odată cu aplicarea principiilor de bază ale strategiei de comunicare

- nu în ultimul rând, strategia va acţiona în direcţia stabilirii temelor de comunicare externă comune, ceea ce va da o notă de unitate, în aşa fel încât impactul activităţilor de comunicare să crească


miercuri, 4 ianuarie 2012

Comunicarea cu proprii cetăţeni - importantă pentru administraţia Euroregiunii "Dunărea de Jos"

La început de nou an reprezentanţii Euroregiunii "Dunărea de Jos" solicită sprijinul publicului pentru definitivarea "Strategiei de comunicare a Euroregiunii Dunărea de Jos" - poate cel mai important instrument de comunicare internă şi externă, concertată, pentru evidenţierea temelor de interes euroregional.
Consiliul Județului Galați, România - sediul (pentru 2 ani) Euroregiunii Dunărea de Jos

În acest sens, în perioada 3-13 ianuarie 2012, după cum reiese din postările de pe site-urile celor două instituţii locale(Consiliul Judeţului Galaţi - România şi Consiliul Raional Cahul - R.Moldova) implicate în realizarea documentuluii, "Strategia..." este supusă consultării publice, comentariile şi observaţiile primite putând sta la baza formulării variantei finale a acestui document vital activităţilor viitoare în Euroregiune. 

Materialul - prezentat în draft, online - este realizat în cadrul Proiectului „IMAGINE – Mijloace îmbunătăţite de asigurare a creşterii şi inovării în Euroregiunea „Dunărea de Jos”, finanţat prin Programul Operaţional Comun România - Ucraina – Republica Moldova 2007-2013.