2015. Serie anuală de evenimente lansată şi în România

joi, 25 octombrie 2012

"Mai puține deșeuri la Marea Neagră"

Aproape 80 de participanţi şi reprezentanţi (din cele patru ţări învecinate în regiunea NV a Mării Negre - zona ţintă aleasă pentru derularea unui proiect de mediu cu finanţare europeană) ai ONG-urilor partenere sau din partea APL - administraţia publică locală - prezente în fiecare regiune din aria de eligibilitate a proiectului au fost prezenţi, începând de miercuri, 24 octombrie, la lucrările Conferinţei Regionale ”Managementul Deşeurilor Municipale Solide” desfăşurate la Galaţi pe parcursul a trei zile.
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi
Potrivit reprezentantului Centrului de Consultanţă Ecologică Galaţi, Petruţa Moisi, agenda conferinţei a cuprins mai multe elemente:
* o scurtă prezentare a proiectului şi a activităţilor executate pînă la momentul actual
* prezentarea materialelor informative editate,
* analiza situaţiei prezente în fiecare regiune din aria de eligibilitate a proiectului (R.Moldova, jud. Galaţi – România, regăunea Burgas – Bulgaria, regiunea Odesa - Ucraina),
* identificarea problemelor actuale comune pentru toată regiunea cuprinsă în proiect,
* aprecierea impactului deşeurilor asupra factorilor socio-economici şi de mediu din regiunea de NV a Mării Negre.
foto 1

Nu lipsit de interes a fost menţiunea făcută de organizatori că materialele informative prezente la conferinţă au fost editate pe hîrtie reciclată şi faptul că s-au întreprins toate măsurile de rigoare pentru colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma manifestărilor de la Galaţi.

- Managerul de proiect  REC Moldova - Victor Cotruţă (foto 1- centru) a prezentat obiectivele şi rezultatele scontate de pe urma acţiunilor iniţiate
foto 2
- Coordonatorul CCE Galaţi, România - Petruţa Moisi (foto 1- stângaa făcut o analiză despre implementarea Normelor şi Directivelor europene din domeniul deşeurilor, starea actuală de implementare a politicilor de mediu la nivel comunitar şi regional, ratele de generare şi prevenire a deşeurilor, precum şi gradul de reciclare a acestora

Mirela Ghimpău (foto 2), reprezentat al Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului din Galaţi a dat citire unei note informative despre aspectele managementului deşeurilor municipale solide din Regiunea de Sud-Est a României. Informaţiile prezentate au făcut referire la planurile regionale de gestionare a deşeurilor, gradul de salubrizare a regiunii, numărul şi starea actuală a platformelor de gunoi autorizate şi neautorizate dar şi măsurile întreprinse de statul român prin diverse programe şi investiţii.

Niciun comentariu: