2015. Serie anuală de evenimente lansată şi în România

sâmbătă, 17 mai 2014

Zona Liberă Galaţi - platformă economică completă pentru firmele cu dezvoltare internaţională

Pleiada de proiecte derulate, de ceva vreme, în Galaţi, pe diverse domenii, cu finanţare multiplă şi, toate, vizând dezvoltarea de relaţii cu instituţii şi organizaţii locale dar şi cu proiecţii pe dezvoltarea socio-economică a municipiului şi judeţului, readuce în atenţie cele două importante puncte de plecare care ar trebui să stea la baza oricăror contracte comerciale sau negocieri şi relaţii de afaceri: Parcul Industrial şi Zona Liberă. Ambele în subordinea Consiliului Local Galaţi, cele două societăţi conectate împreună constituie în mod sigur motorul dezvoltării durabile a acelor afaceri considerate poate şi spectaculoase, prin poziţia Galaţiului în regiune şi din punct de vedere transfrontalier, dar şi pentru a propulsa Galaţiul printre cele mai atractive şi inovative zone pentru investiţii dar şi pentru a locui. Ar mai trebui, însă, demonstrat atât sprijinul politic necondiţionat cât, mai ales, implicarea financiară şi asigurarea unui mediu legislativ favorabil demarării unui program de dezvoltare durabilă pe mai mulţi ani. Dacă Parcul Industrial se află încă în reorganizarea propriilor activităţi şi tatonarea drumului care să îi ateste practic, nu numai teoretic, menirea, Zona Liberă Galaţi funcţionează şi şi-a demonstrat valoarea şi existenţa în mod concret. Cel puţin, în ultimii ani, se pare că a fost, printre altele, chiar singura societate din subordinea CL Galaţi care a înregistrat profit serios. Faţă de investitiţiile proprii alocate de autorităţile locale.
În situaţia actuală, creată chiar în imediata apropiere a graniţelor României dar şi a interesului internaţional crescut pentru afacerile din zona Mării Negre, promovarea conjugată a ZLG este mai mult decât necesară, dacă nu, obligatorie. Plecând de la lucruri certe prezentate, mai nou, celor mai interesaţi investitori străini de a intra în UE prin Galaţi, din China - "Zona Liberă Galaţi (are) poziţia geografică şi geopolitică strategică" necesară.  

  • Zona Liberă Galaţi este situată în partea de Sud-Est a României, în apropierea imediată a Municipiului Galaţi, pe malul fluviului Dunărea, la mică departare de Marea Neagră şi foarte aproape de graniţa cu Ucraina şi Republica Moldova. Din perspectiva aderării României la Uniunea European, în 2007, zona sudestică a ţării a devenit un important centru de schimb economic cu ţările estice şi cu Orientul. Fluviul Dunărea, navigabil maritim în Portul Galaţi, leagă Zona Liberă cu Marea Neagră şi astfel deschide accesul Europei la comerţul oriental. Poziţia Zonei Libere Galaţi, facilitează utilizarea acesteia ca un punct important de depozitare, antrepozitare şi tranzit între pieţele Europei şi Orientului şi, de asemenea, ca un punct ce poate deservi un numâr însemnat de consumatori.

Marketing orientat către CLIENT
Sub un logo de tranziţie, am zice - "…aproape de  pieţe…aproape de clienţi…" conducerea ZLG şi-a creionat câteva idei de marketing care, în mod obişnuit, pot atrage atenţia oricărui investitor:
1. Poziţie strategică la graniţa de Est a Uniunii Europene cu acces rapid şi eficient la pieţele de consum din Europa şi Orient;
2. Acces facil la căi de comunicaţie terestre şi navale;
3. Terenuri libere pentru orice tip de investiţii la preţuri competitive;
4. Facilităţi economico-fiscale avantajoase pentru dezvoltarea unei afaceri; 
5. Deschidere totală la orice idei şi propuneri din partea clienţilor noştri;
6. Standarde înalte în relaţiile cu clienţii.
Studiind, însă, datele concrete realizăm că potenţialii investitori în Zona Liberă Galaţi pot beneficia, deja, de o serie de facilităţi, plecând de la câteva avantaje economice importante:
- Zona Libera Galati este practic singurul adevărat  centru multi-modal din partea de Sud-Est a României care oferă acces la multiple căi de comunicaţie:
* conexiune la transport rutier
* conexiune la transport feroviar (singura Zona Liberă care oferă conexiune cu calea ferată cu ecartament larg tip rusesc)
* transport naval pe Dunăre (atât pentru nave fluviale cât şi pentru nave maritime)
- Zona Liberă Galaţi oferă un avantaj geo-strategic, fiind la graniţa de est a Uniunii Europene, la câţiva kilometri de Rep. Moldova şi Ucraina.
- Zona Liberă Galaţi poate oferi teren compact pentru orice tip de proiect investiţional.
- Taxele vamale şi TVA sunt exceptate la plata pentru mărfurile introduse în Zona Liberă Galaţi în vederea prelucrării, depozitării sau comercializării între rezidenţii Zonei Libere.
- Taxele vamale şi TVA se plătesc doar pentru mărfurile exportate din Zona Liberă.
- Tranzitul de mărfuri între zonele libere este, de asemenea, scutit de taxe.
- Acces la forţa de muncă calificată şi la costuri reduse.
- Apropiere de mari centre industriale – Arcelor Mittal Galaţi şi Şantierul Naval Damen.
- În Zona Liberă Galaţi se oferă spre concesiune terenuri pe perioade de până la 49 ani, cu posibilitate de prelungire cu încă 25 ani.
- Operaţiunile financiare se fac în valuta liber convertibilă.

În primul rând, în ZLG există acces direct la aproape orice cale de comunicaţie existentă: terestru, naval şi, în perspectivă, aerian.

  • Din punct de vedere TERESTRU: ZLG este legată de DN 2B - Calea Basarabiei care face legătura dintre România şi estul Europei. De asemenea, teritoriul Zonei Libere Galaţi este străbătut atât de cale ferată de tip european cât şi de cale ferată de tip rusesc, cu ecartament larg, asigurând astfel o excelentă comunicare terestră cu ţările aflate la est de Uniunea Europenă.
  • Din punct de vedere NAVAL: ZLG permite accesul direct prin danele fluvio-maritime din dotare la Fluviul Dunarea, fluviu navigabil maritim ce leagă Europa, prin Marea Neagră, de Orient.
  • Din punct de vedere AERIAN: Există un proiect de construcţie, în imediata apropiere a Municipiului Galaţi, a unui aeroport internaţional care să deservească Sud Estul României.

Având o suprafaţă utilizabilă de 139 ha, Zona Libera Galaţi pune la dispoziţia viitorilor săi clienţi, prin licitaţii publice organizate periodic, suficiente terenuri libere pentru dezvoltarea oricărui tip de proiect investiţional. Terenurile pot fi date în concesiune pe o perioadă de 49 de ani cu posibilitate de prelungire, sau pot fi închiriate pe perioade între o lună şi 5 ani, de asemenea, cu posibilitate de prelungire. Terenul Zonei Libere se află în imediata apropiere a căilor de acces terestre şi navale şi a utilităţilor de apă-canal, energie electrică, gaz metan. Preţurile practicate de ZLG, atât pentru  concesionare, cât şi pentru închiriere, sunt în cel mai înalt grad negociabile şi există convingerea că se pot găsi în orice moment soluţii de preţ optim pentru interesele clienţilor.
În Zona Liberă Galaţi pot fi desfăşurate, conform legii, o gamă largă de activităţi ce răspund oricaror proiecte sau nevoi economice ale clienţilor:
- manipularea, depozitarea, sortarea, măsurarea, ambalarea, condiţionarea, prelucrarea, asamblarea, fabricarea, marcarea, testarea, licitarea, vânzarea, cumpărarea, expertizarea, repararea, dezmembrarea mărfurilor; 
- organizarea de expoziţii;
- operaţiuni de bursă şi financiar - bancare;
- transporturi şi expediţii interne şi internaţionale;
- închirierea sau concesionarea clădirilor, spaţiilor de depozitare şi a spaţiilor neamenajate destinate construirii de obiective economice;
- controlul cantitativ şi calitativ al mărfurilor;
- prestări de servicii precum şi alte activităţi specifice zonelor libere.
De asemenea, şi ce este foarte important, pentru perioada cât se află în Zona Libera Galaţi, mărfurile depozitate nu sunt supuse obligativităţii declarării unui regim vamal;
- introducerea mărfurilor în Zonă, indiferent de provenienţa lor, nu necesită depunerea garanţiei vamale;
- exceptarea de la plata taxelor vamale şi a impozitelor în cazul mijloacelor de transport, a mărfurilor şi a altor bunuri provenite din străinătate sau destinate altor ţări, care se introduc sau se scot din zona liberă;
- stationarea marfurilor in Zona Libera Galati nu este limitata in timp;
- există posibilitatea stocării mărfurilor în Zona Libera Galaţi şi a vânzării acestora în afara regimului de zonă liberă în cantităţile care convin clienţiilor;
Activitatea clienţilor este sprijinită şi beneficiază de numeroase facilităţi
Nu lipsit de interes este şi faptul că, pentru clienţii existenţi este asigurată o serie de facilităţi economice care le poate uşura activitatea:
- operaţiunile financiare se fac în valuta liber convertibilă;
- există posibilitatea schimbării originii mărfurilor;
- persoanele fizice sau juridice străine au posibilitatea transferării
capitalului şi profitului în străinătate la lichidarea sau restrângerea
activităţii desfăşurate în zona liberă;
- se poate aplica scutirea de taxe vamale, cu îndeplinirea formalităţilor de export, a materialelor şi accesoriilor româneşti care intră în zonele libere şi sunt folosite pentru fabricarea unor bunuri;
- se aplică, de asemenea, scutirea de taxe vamale a bunurilor româneşti utilizate pentru construcţii, reparaţii şi întreţinerea de obiective în teritoriul zonelor libere ;
- în cazul tranzitării bunurilor dintr-o zonă liberă în alta, se poate asigura scutirea de taxe vamale 
Firmele care ajung în Zona Liberă Galaţi trebuie să cunoască şi faptul că au posibilitatea de a folosi forţa de muncă inalt calificată dintr-un oraş industrial şi portuar puternic şi la un cost redus al acesteia. În acelaşi timp, se pot obţine cele mai bune raporturi preţ / calitate la materii prime şi materiale. Nu în ultimul rând, există posibilitatea de a apela la asistenţa juridică necesară deschiderii unei afaceri în Zona Liberă Galaţi. Pentru clienţi, reprezentanţii ZLG oferă gratuit şi implicarea, la cerere, în rezolvarea diferitelor probleme de ordin juridic şi administrativ ridicate de stabilirea afacerii în Zona Liberă.
La acest moment - Zona Libera Galaţi are în derulare un număr de 14 contracte de concesiune însumând o suprafaţă totală de 20,5 hectare precum şi un număr de 20 contracte de închiriere şi utilizare a regimului de zonă liberă. Suprafaţa totală concesionabilă în Zona Liberă Galaţi este de 83,4 hectare.

Niciun comentariu: