2015. Serie anuală de evenimente lansată şi în România

sâmbătă, 8 iunie 2013

„Priorități în aplicarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare”- prima parte

 În cursul lunii iunie, Departamentul pentru Relaţii Interetnice(DRI) organizează împreună cu Ministerul Afacerilor Externe(MAE), două reuniuni cu tema
Priorităţi în aplicarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare”.
Prima reuniune, care a avut loc în Bucureşti în ziua de 5 iunie 2013, s-a adresat reprezentanţilor ministerelor şi instituţiilor publice în atribuţiile cărora intră şi aplicarea prevederilor Cartei europene a limbilor regionale si minoritare

Obiectivul principal al întâlnirii a fost acela de a relua dialogul instituţional pe tema aplicării convenţiei europene şi de a stabili împreună cu Ministerul Afacerilor Externe modul de lucru pentru pregătirea viitorului exerciţiu de monitorizare pe această temă.

România a ratificat Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare prin Legea nr. 282 din 2007,iar după intrarea acesteia în vigoare – la 1 mai 2008 – a avut loc prima monitorizare, realizată de Comitetul de Experţi din cadrul Consiliului Europei. În iunie 2012 acest for a emis primul raport privind România,iar Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a emis un set de recomandări adresate autorităţilor române.


În cadrul sesiunii finale, DRI şi MAE au convenit cu cei prezenţi modul de cooperare între instituţii şi un calendar al activităţilor. 

Niciun comentariu: