2015. Serie anuală de evenimente lansată şi în România

duminică, 30 iunie 2013

Drumul Ucrainei spre Europa este "bătătorit" de specialiştii în dezvoltare regională

Astăzi, interviul nr. 3:   ONG din Odesa, Ucraina

Igor Studennikov (dr.)  Oleg Dyakov (st.)
Pe cei doi reprezentaţi ai CRSCentrul pentru Studii Regionale, din Odesa, Ucraina, Igor Studennikov şi Oleg Dyakov (foto), i-am întâlnit la mijlocul lunii iunie, la Chişinău, participând ca parteneri în proiectul transfrontalier de mediu „MAI PUŢINE DEŞEURI în Regiunea de NORD-VEST A MĂRII NEGRE”, coordonat de reprezentanţii Centrului Regional de Mediu ( REC) din Rep. Moldova şi derulat de organizaţii de pe teritoriul a 4 state: Bulgaria, Rep. Moldova, România şi Ucraina.

A fost un bun prilej pentru a obţine un interviu din partea unor profesionişti în cercetarea de mediu dar şi experţi recunoscuţi în derularea de proiecte cu finanţare europeană de anvergură - I.Studennikov, ca director executiv de programe şi O.Dyakov, manager de proiect în cadrul Centrului ucrainean.

Igor Studennikov

director executiv de programe 

Centrul pentru Studii Regionale
Rep. - Cine este şi cu ce se ocupă Centrul pentru Studii Regionale?
I.S. - CRS este o organizaţie care activează de aproape 15 ani în domeniul dezvoltării regionale. De la început a promovat cooperarea transfrontalieră în Euroregiunea Dunărea de Jos. Recunoaşterea profesionalismului membrilor săi a condus la un parteneriat solid cu Comisia Dunării în domeniul protecţiei mediului şi al fluviului Dunărea. De altfel, Oleg D. este membru expert în 2 comisii ale ICPDR (Comisia Internaţională pentru Protecţia fluviului Dunărea, cu sediul la Viena) 

ICPDR cuprinde 15 de părţi contractante, care s-au angajat să implementeze Convenţia pentru Protecţia Fluviului Dunărea. Obiectivele finale sunt să coopereze în chestiunile fundamentale de gospodărire a apelor şi de a lua toate măsurile legale, administrative şi tehnice adecvate pentru a menţine şi îmbunătăţi calitatea Dunării şi mediului.
Ucraina: Trei sub-bazine ale Dunării sunt parţial situate în Ucraina - Bazinul Tisa, Prut şi Siret, precum şi o parte din Delta Dunării. Aproape 3 milioane de oameni trăiesc în partea ucraineană a bazinului Dunării, care reprezintă mai mult de 3% din totalul populaţiei din bazinul hidrografic.
Oleg Dyakov
manager de proiect 
Centrul pentru Studii Regionale
O.D. – Am derulat prin CRS şi am participat ca expert la multe proiecte de succes. Unele au fost realizate şi cu sprijinul CCE Galaţi, ambele organizaţii în calitate şi de membrii ai reţelei de organizaţii neguvernamentale din bazinul Dunării – Forumul deMediu al Dunării (o platformă a ONG-urilor specializate pe problematica fluviului Dunărea) 
I.S. – Şi pe plan intern, competenţele noastre sunt apreciate şi trebuie să amintesc că CRS este membru al Asociaţiei Naţionale din Ucraina a Agenţiilor de Dezvoltare Regională (NARDA

Creată în 2001, asociaţia NARDA numără acum 43 de organizaţii care funcţionează sub forma unor agenţii de dezvoltare regională (ADR). Acestea cooperează cu autorităţile locale sau naţionale în calitate de centre focale ale planificării strategice şi a zonelor de sprijin pentru dezvoltarea de proiecte, pentru a oferi colaborare intersectorială eficientă guvernului şi comunităţii de afaceri, pentru a crea un mediu economic nou şi de calitate.
O.D. – De altfel, CRS este implicat în promovarea noii iniţiative de cooperare europeană - Strategia Dunării – în Ucraina, în calitatea de membru a ForumuluiDunării pentru Societatea CivilăUnul dintre proiectele în curs de derulare acum este cel prin care asigurăm asistenţă organismelor guvernamentale pentru ca Ucraina să devină mai activă în pregătirea proiectelor şi mai implicată în accesarea programelor SUERD vezi aici 
I.S. – Trebuie să mai amintim faptul că, în România, mai cooperăm bine în domeniul protecţiei mediului cu autorităţile şi organismele locale din Tulcea. Am coordonat un proiect foarte mare, cu finanţare europeană, care a vizat managementul integrat al apelor în perimetrul Deltei Dunării pentru „imunizarea ecosistemului” la schimbările climatice. Vezi aici 

I.S. - Un alt proiect de anvergură, în care suntem implicaţi şi care este în derulare sub coordonarea directă a ICPDR şi cofinanţat prin Programul de mediu al Naţiunilor Unite, este proiectul "mixt de monitorizare a mediului, evaluare şi schimb de informaţii pentru managementul integrat al regiunii Deltei Dunării". În acest caz sunt angrenate toate cele trei ţări vecine – România, Rep. Moldova şi Ucraina – în vederea „îmbunătăţirii cooperării transfrontaliere în Delta Dunării şi consolidarea capacităţilor pentru a introduce o abordare (comună-n.a.) a bazinului hidrografic pentru gestionarea resurselor naturale din Delta Dunarii mai multe aici
  • Cu doar 7-8 angajaţi dar sprijiniţi de o reţea extinsă de experţi şi specialişti din diverse domenii, cu care colaborează pe proiecte, CRS - Centrul pentru Studii Regionale, din Odesa, este parte integrantă a reţelei de organizaţii pe care Uniunea Europeană se sprijină în eforturile sale de dezvoltare transfrontalieră. Prin activităţile desfăşurate, cum ar fi: Studii regionale şi de cercetare aplicată; Management de proiect; Consultanţă pentru autorităţile centrale, regionale şi locale; Educaţie şi formare. CRS acoperă domenii de cercetare precum : cooperare transfrontalieră; dezvoltare regională; cercetare a coastelor şi a zonelor costiere marine(ICZM); conservarea zonelor umede, refacere şi utilizare durabilă; gestionare durabilă a resurselor naturale şi conservarea biodiversităţii în regiunea ucraineană a Mării Azov, Mării Negre şi a Deltei Dunării.

interviu realizat cu sprijinul şi în traducerea d-nei prof. Petruţa Moisi, coordonator al Centrului de Consultanţă Ecologică Galaţi

Niciun comentariu: