2015. Serie anuală de evenimente lansată şi în România

luni, 22 aprilie 2013

De ziua bibliotecarului, directorul B.V.A.U din Galaţi, invitat la Chişinău

Săptămâna aceasta, directorul bibliotecii judeţene „V.A. Urechia“ - Galaţi, prof. dr. Ilie Zanfir (foto) va sărbători Ziua Mondială a Cărtii şi a Dreptului de autor odată cu Ziua Bibliotecarului, la Chişinău, la invitaţia Ligii Bibliotecarilor din Republica Moldova. 
prof. dr. Ilie Zanfir, dir.BVAU Galati

 • Prin Hotărârea de Guvern nr. 293 din 14 aprilie 2005, ziua de 23 aprilie a fost declarată "Ziua Bibliotecarului din România", astfel că în România, începând cu 2005, în ziua de 23 aprilie se sărbătoreşte şi Ziua Bibliotecarului concomitent cu Ziua Internaţională a cărţii şi a drepturilor de autor.Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.189 din 08 februarie 2010, anual, la 23 aprilie, în Republica Moldova se va consemna sărbătoarea profesională - Ziua Bibliotecarului.

Cu această ocazie va participa şi la un eveniment cu semnificaţii deosebite în domeniul culturii şi al cărţilor:
Gala laureaţilor Premiilor Naţionale GALEX
ediţia III-a
Ediţia din acest an, organizată la iniţiativa Ligii Bibliotecarilor din Republica Moldova în colaborare cu Biblioteca Naţională a Republicii Moldova va beneficia şi de sprijnul Ministerului Culturii, potrivit organzatorilor, şi va avea loc la 23 aprilie 2013, în Sala scriitorilor din Biblioteca Naţională.
„Premiul Galex”
Premiul naţional GALEX constă într-un cub de cleştar cu inscripţiile „Liga Bibliotecarilor” şi „Premiul Galex”, având în centru un cub mai mic cu signeta BNRM pe toate laturile – logoul Bibliotecii Naţionale. Cubul este aşezat pe un suport – postament, producător de lumină, care învăluie cubul GALEX într-un joc cromatic curcubeic. Deasemenea, laureţilor li se înmânează şi câte un Testimoniu, cu sigiliile Ligii Bibliotecarilor şi Bibliotecii Naţionale, prin care se adevereşte decernarea premiului AICI
Înfiinţată anul 2010, Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova a lansat cu o viziune nouă asupra strategiilor relaţionale ale bibliotecii cu societatea, aşezând în prim-plan ceea ce trebuie să ofere această instituţie comunităţii şi nu nevoile sale interne, iar rolul de a pune pe tapet starea de lucruri în bibliotecă şi de a promova acţiuni şi politici orientate spre susţinerea dezvoltării ei să aparţină, de asemenea, societăţii. Biblioteca, inclusiv Biblioteca Naţională, nu este a bibliotecarilor, ci a cetăţenilor, a ţării. Iar bibliotecarii urmează să întemeieze strategia lor comportamentală pe întâietatea necesităţilor cetăţenilor, şi nu pe aceea a dorinţei de autoconservare şi supravieţuire a lor. Biblioteca va exista atât timp cât slujitorii ei se vor gândi mai întâi la ce să dăruiască şi abia apoi la ce să ceară.
Una din modalităţile principale de promovare a acestei viziuni, de cointeresare a societăţii şi a cetăţenilor în asumarea acestui rol nou sunt Premiile Naţionale GALEX, instituite de Liga Bibliotecarilor şi de Biblioteca Naţională. În acelaşi timp, Premiul Naţional GALEX se acordă, cu sprijinul Ministerului Culturii, şi celor mai buni bibliotecari din bibliotecile naţionale şi cele publice.

Premiul Naţional Galex este decernat anual la următoarele categorii: 

 • cel mai bun bibliotecar din bibliotecile naţionale,
 • cel mai bun bibliotecar din bibliotecile publice,
 • cel mai bun om politic susţinător al bibliotecilor,
 • cel mai bun fondator de bibliotecă,
 • cel mai bun scriitor promotor al cărţii şi lecturii,
 • cel mai bun editor susţinător al biliotecilor,
 • cel mai generos mecena al bibliotecilor,
 • cel mai bun promotor şi susţinător al bibliotecilor,
 • cărţii şi lecturii îm mass-media,
 • cel mai bun proiect biblioteconomic,
 • cea mai bună lucrare (publicaţie) în biblioteconomie

Niciun comentariu: